Zasady

Zasady Nibykonkursu są zaskakująco proste. Są to bardziej stawiane autorom wymagania niż regulamin z prawdziwego zdarzenia - tym bardziej, że Nibykonkurs jest raczej nieformalny.

  • W konkursie może wziąć udział każdy.
  • Pracę w postaci systemu autorskiego (format najlepiej pdf albo rtf) należy zamieścić w określonym wątku na forum autorskie.wieza.org przed upłynięciem określonego terminu (zazwyczaj równy tydzień od rozpoczęcia konkursu).
  • Gra musi nawiązywać tematyką do dwóch z trzech haseł, które są tematem danej edycji konkursu.

Hasła są losowane Niby-Mixerem autorstwa Diavkhaana z Autorskich (dawniej używany był Mix-O-Tronic).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.