Luku Karumanta Rikuna

Imperium bez zasad moralnych, jakie znamy. Zimni i pozbawieni emocji, wyprani z uczuć
Indianie. Imperium, które produkuje więcej, niż potrafi zużyć. Masa niewykształconych proli,
którymi steruje arystokracja. System feudalny, wielkie, szare miasta i zielone pastwiska w
andyjskich dolinach. A na każdym kroku ciemne, granitowe piramidy schodkowe, z wznoszącymi
się w górę antenami. To przekaźniki haluwizji, najpopularniejszego narkotyku XXI wieku.

Gracze wcielają się w rolę buntowników i uciekinierów, będących przeciwko zastanemu porządkowi i wszechogarniającej dekadencji.

Informacje

Autor: lucek

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.